Конкурс за най-добър доклад на млад учен, организиран от БЯД

В рамките ежегодната научна конференция, организирана от Българско ядрено дружество, се организира конкурс за най-добър доклад на млад учен. Всяка година в него участват млади специалисти от научни организации, университети, инженерингови фирми и експлоатиращи организации от страната и чужбина. Класирането на участниците става на основата на две оценки – от специално жури и от гласовете на присъстващите гости на конференцията.