http://www.inrne.bas.bg/

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика Българска академия на науките