Начало

ВАЖНО: Поради въведеното извънредно положение се променят сроковете и условията на конкурса. Отменя се представянето на предадените доклади и класирането ще бъде на основата на предадените резюме и презентация към доклада.

Новите важни срокове са както следва:
1. Предаване на разширено резюме – 14.04.2020 г.
2. Предаване на презентация върху доклада – 28.04.2020 г.

BULATOM 2020