Конкурс 2016

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


Ученици

  1. Аделина Иванова (9 клас – 22 СОУ)
   Физиката на елементарните частици и приносът й за развитието на технологиите
  1. Венислав Павлов (9 клас – ПГЯЕ ИГ)
   Преработване и съхранение на радиоактивни отпадъци
  1. Виктория Спасова (9 клас – 22 СОУ)
   Медицинска физика
  1. Деница Милчовска (10 клас – ПГЯЕ ИГ)
   Преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци
  1. Елена Цветанова (12 клас – 22 СОУ)
   Изваждане от експлоатация на ядрените съоръжения
  1. Стефан Иванов (12 клас – ПГЯЕ ИК)
   Ядрената енергия като възобновяем източник на енергия
 1. Теодора Методиева (9 клас – 22 СОУ)
  Медицинска физика

Бакалаври (ІІІ и ІV курс)

  1. Виктория Томова
   Изследвания на повърхностните характеристики на синтетични зеолити като адсорбенти в пасивните системи за безопасност на АЕЦ
  1. Илиян Григоров
   Технически характеристики на горивни касети тип ТВСА–12
  1. Неда Йорданова
   Синтез на зеолити от летяща пепел с приложение в системи за пречистване на течни радиоактивни отпадъци
  1. Николай Митов
   Енергийна ефективност на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от паротурбинни инсталации
  1. Християн Колев
   233U като гориво – регламенти, приложения и перспективи за използването му 
  1. Кристиян Павлов
   Вариант за модернизация на йонообменната водоподготвителна инсталация в АЕЦ Козлодуй чрез замяна на класическата йонообменна технология с мембранно обезсоляване
 1. Иван Пачеманов
  Подход за използване на твърди битови отпадъци за производство на електрическа енергия

Магистри (І курс)

  1. Георги Владов
   Действия с ядрено гориво на територията на площадката на ЯЕЦ
  1. Георги Вълчков
   Влияние стареенето на метала на основното оборудване на реактори с вода под налягане върху остатъчния ресурс на съоръжението
  1. Даниел Коларов
   Малки модулни реактори
  1. Димитринка Атанасова
   Преработване и съхранение на радиоактивни отпадъци в Специализирано поделение „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови Хан“ (СП „ПХРАО-Нови Хан“)
  1. Любомир Кандов
   Анализ на дефекти и откази на оборудването в АЕЦ Козлодуй
  1. Марин Липовянов
   Влияние на работата на спецводоочистката върху експлоатацията на ЯЕЦ
  1. Селда Црънкова
   Перспективи и тенденции в развитието на Ядрената Енергетика
 1. Цветелина Беширова
  Разкъсващи защити по първи и втори контур при ВВЕР-1000

Докторанти

  1. Гергана Герова
   Опростен математически модел на парогенератор ПГВ – 1000
  1. Ивайло Найденов
   Влияние на затварянето на горивния цикъл върху изменението на материалната бариера пред разпространението на плутоний, получен в леководни енергийни реактори
 1. Костадин Зашев
  Влияние на трансмутацията на минорни актиниди върху устойчивостта срещу разпространение на отработени ядрени горива