Конкурс 2013

 

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


Бакалаври (ІІІ и ІV курс)

 1. Борис Кузманов
  Съвременни ядрени енергийни източници
 2. Георги Вълчков
  Ядрена и слънчева енергия – предимства и недостатъци
 3. Даниел Коларов
  Системи за безопасност на реакторите ВВЕР-1000
 4. Мариела Младенова
  Тежки аварии в атомните електроцентрали
 5. Спас Спасов
  Физиката на елементарните частици

Магистри (І курс)

 1. Вероника Емилова
  Приложение на радиоактивноста в науката, медицината и техниката
 2. Георги Русев
  Слънчевите изригвания и енергетиката
 3. Пламен Маргоевски
  Нови типове реактори от четвърто поколение
 4. Пламена Спасева
  Малки модулни реактори
 5. Светослав Боянов
  Ядрената енергетика в България – минало, настояще и бъдеще
 6. Светослав Велев
  Ядрени реактори от четвърто поколение

Магистри (ІІ курс)

 1. Васил Василев
  Възможности за производство на електроенергия чрез използване на алтернативни методи
 2. Георги Мойкински
  Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
 3. Гергана Герова
  Реактори с малка и средна мощност
 4. Димитринка Атанасова
  Безопасностна защита
 5. Ивайло Найденов
  Методи за рециклиране на отработено ядрено гориво
 6. Костадин Зашев
  Водохимичен режим на ядрените енергийни реактори
 7. Цветелин Виденов
  Методи за третиране на радиоактивни отпадъци от АЕЦ „Козлодуй”