Конкурс 2014

 

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


Бакалаври (ІІІ и ІV курс)

 1. Алекс Иванов
  Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
 2. Венцислав Арсов
  Конструкция и системи в международен термоядрен експериментален реактор ITER
 3. Виктория Янакиева
  Радиацията и човекът
 4. Георги Вълчков
  Хоризонтални парогенератори
 5. Стефан Чакъров
  Рентгено-флуоресцентна спектроскопия
 6. Юлиян Иванов
  Радиационна защита

Магистри (І курс)

 1. Борис Кузманов
  Отлежаване и временно съхранение на отработено ядрено гориво
 2. Даниел Коларов
  АР 1000 – Централа на пасивен принцип
 3. Мариела Младенова
  Тежки аварии в ядрените електроцентрали и методи за тяхната локализация
 4. Спас Спасов
  Физика на елементарните частици – част ІІ

Магистри (ІІ курс) и Докторанти

 1. Вероника Емилова
  Управление на радиоактивни отпадъци
 2. Георги Русев
  Области на приложение на радиоактивността
 3. Димитринка Атанасова
  Преработване и съхранение на радиоактивни отпадъци
 4. Ирена Костова
  Извеждане от експлоатация на ядрени мощности
 5. Пламен Маргоевски
  Развитие на BWR. Предимства и недостатъци.
 6. Пламена Спасева
  Екстремни климатични условия, влияещи върху безопасността на ядрените централи
 7. Светослав Боянов
  Пасивни системи за безопасност при ВВЕР-1000/В-466Б и АР1000
 8. Светослав Велев
  Трансмутацията като възможност за решаване на проблемите с отработеното ядрено гориво
 9. Цветана Гигова
  Управлението на риска–метод за приоритизиране на рисковия фактор и приложението му в ядрената индустрия
 10. Цветелина Беширова
  Причини за разпространението на ядрени оръжия
 11. Ана Борисова
  Хибридна ЯЕЦ с реактор mPower и газово прегряване на парата
 12. Гергана Герова
  Приложения на ядрените технологии
 13. Ивайло Найденов
  Целесъобразност на затворения ядрен горивен цикъл
 14. Костадин Зашев
  Безопасност на Ядрената Енергетика в България. Слабости и перспективи.