Конкурс 2019


СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


УЧЕНИЦИ

 1. Венислав Павлов (12 клас, ПГЯЕ ИГОР КУРЧАТОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Съхранение на радиоактивни отпадъци с много ниска активност
 2. Георги и Йосиф Босилкови (10 клас, СУ ,,ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”, ГР. БЕЛЕНЕ)
  Атомът за мирни цели
  [презентация]
 3. Йонатан Димитров (10 клас, ПГЯЕ ИГОР КУРЧАТОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Въздействие на радиацията върху околната среда
 4. Калина Катрапелова (9 клас, АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. РУСЕ)
  Физика на елементарните частици
  [презентация]
 5. Костантина Маламова (7 клас, 199 ОУ „СВ. АП. ЙОАН БОГОСЛОВ”, ГР. СОФИЯ)
  За родоначалниците на медицинската физика в България
 6. Михаил Бекриев (5 клас, ЧОУ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”, ГР. СОФИЯ)
  Чернобил – ад или рай
  [презентация]
 7. Никол Димитрова (7 клас, 199 ОУ „СВ. АП. ЙОАН БОГОСЛОВ”, ГР. СОФИЯ)
  Чернобил – дългосрочното наследство за човечеството
  [презентация]
 8. Ралица Иванова (10 клас, СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Ядрената енергия в България – днес и утре
 9. Ростислав Тодоров (10 клас, ПГЯЕ ИГОР КУРЧАТОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Системи, осигуряващи безопасна работа на АЕЦ
 10. Силвио Стойков (10 клас, АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. РУСЕ)
  Физика на елементарните частици
  [презентация]

БАКАЛАВРИ

 1. Димитър Черешков (ІІІ курс ТЕЯЕ)
  Бъдеще от енергия или Енергията от бъдещето
 2. Любомир Николов (І курс ТЕЯЕ)
  Ядрена енергия В България
 3. Пламен Цветков (І курс ТЕЯЕ)
  Ядрена енергия в България
 4. Симона Митева и Иван Маринов (ІІІ курс ТЕЯЕ)
  Отрицателна обратна връзка по реактивност при съвременните CANDU реактори от трето поколение
  [презентация]

МАГИСТРИ

 1. Анатолий Митев
  Водохимични режими в АЕЦ Козлодуй
  [презентация]
 2. Анелия Бобочоева
  Влияние на отажателя при леководни реактори
  [презентация]
 3. Валентин Ангелов
  Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема
  [презентация]
 4. Златина Манчева
  Въздействие на рециклирането на плутоний в реактори с вода под налягане върху материалния баланс на горивния цикъл и остатъчното енергоотделяне на отработеното гориво
  [презентация]
 5. Силвия Кръстева
  Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи
  [презентация]

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider