Конкурс 2019


СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


УЧЕНИЦИ

 1. Венислав Павлов (12 клас, ПГЯЕ ИГОР КУРЧАТОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Съхранение на радиоактивни отпадъци с много ниска активност
 2. Георги и Йосиф Босилкови (10 клас, СУ ,,ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”, ГР. БЕЛЕНЕ)
  Атомът за мирни цели
  [презентация]
 3. Йонатан Димитров (10 клас, ПГЯЕ ИГОР КУРЧАТОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Въздействие на радиацията върху околната среда
 4. Калина Катрапелова (9 клас, АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. РУСЕ)
  Физика на елементарните частици
  [презентация]
 5. Костантина Маламова (7 клас, 199 ОУ „СВ. АП. ЙОАН БОГОСЛОВ”, ГР. СОФИЯ)
  За родоначалниците на медицинската физика в България
 6. Михаил Бекриев (5 клас, ЧОУ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”, ГР. СОФИЯ)
  Чернобил – ад или рай
  [презентация]
 7. Никол Димитрова (7 клас, 199 ОУ „СВ. АП. ЙОАН БОГОСЛОВ”, ГР. СОФИЯ)
  Чернобил – дългосрочното наследство за човечеството
  [презентация]
 8. Ралица Иванова (10 клас, СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Ядрената енергия в България – днес и утре
 9. Ростислав Тодоров (10 клас, ПГЯЕ ИГОР КУРЧАТОВ, ГР. КОЗЛОДУЙ)
  Системи, осигуряващи безопасна работа на АЕЦ
 10. Силвио Стойков (10 клас, АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. РУСЕ)
  Физика на елементарните частици
  [презентация]

БАКАЛАВРИ

 1. Димитър Черешков (ІІІ курс ТЕЯЕ)
  Бъдеще от енергия или Енергията от бъдещето
 2. Любомир Николов (І курс ТЕЯЕ)
  Ядрена енергия В България
 3. Пламен Цветков (І курс ТЕЯЕ)
  Ядрена енергия в България
 4. Симона Митева и Иван Маринов (ІІІ курс ТЕЯЕ)
  Отрицателна обратна връзка по реактивност при съвременните CANDU реактори от трето поколение
  [презентация]

МАГИСТРИ

 1. Анатолий Митев
  Водохимични режими в АЕЦ Козлодуй
  [презентация]
 2. Анелия Бобочоева
  Влияние на отажателя при леководни реактори
  [презентация]
 3. Валентин Ангелов
  Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема
  [презентация]
 4. Златина Манчева
  Въздействие на рециклирането на плутоний в реактори с вода под налягане върху материалния баланс на горивния цикъл и остатъчното енергоотделяне на отработеното гориво
  [презентация]
 5. Силвия Кръстева
  Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи
  [презентация]

konkurs2019_01
konkurs2019_02
konkurs2019_03
konkurs2019_04
konkurs2019_05
konkurs2019_06
konkurs2019_07
konkurs2019_08
konkurs2019_09
konkurs2019_10
konkurs2019_11
konkurs2019_12
konkurs2019_13
konkurs2019_14
konkurs2019_15
konkurs2019_16
konkurs2019_17
konkurs2019_18
konkurs2019_19
konkurs2019_20
konkurs2019_21
konkurs2019_22
konkurs2019_23
konkurs2019_24
previous arrow
next arrow
Shadow