Конкурс 2017

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


Ученици

 1. Венислав Иванов (ХІ клас – ПГЯЕ, Козлодуй)
  Малки модулни ядрени реактори
 2. Деница Милчовска (ХV клас – ПГЯЕ, Козлодуй)
  АЕЦ и околна среда
 3. Митко Дойчинов (ХІ клас – 22 СОУ, София)
  Торийят като ядрено гориво
 4. Християн Христов (ХІ клас – ПГЯЕ, Козлодуй)
  Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

Бакалаври (І и ІІІ курс)

 1. Александар Стоилов и Симона Митева
  Ядрената енергия в България – днес и утре

Магистри (І курс)

 1. Георги Владов
  Неутрино – призрачните гости
 2. Виктория Томова
  Алтернативни адсорбционни материали в системите за очистване на радиоактивни газообразни компоненти
 3. Ивайло Димитров
  Топлинни пресмятания на паротурбинните инсталации К-1000/60-1500 при преминaване към електрозадвижване на подхранващите помпи
 4. Любомир Кандов
  Оценка на възможността за продължаване на срока на експлоатация на хидроакумулаторите на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години
 5. Христослава Гайтанджиева
  Перспективи за използване на торий като ядрено гориво