Latest News

NEWS

Конкурс за най-добър доклад на млад учен, организиран от БЯД

В рамките ежегодната научна конференция, организирана от Българско ядрено дружество, се организира конкурс за най-добър доклад на млад учен. Всяка година в него участват млади специалисти от научни организации, университети, инженерингови фирми и експлоатиращи организации от страната и чужбина. Класирането на участниците става на основата на две оценки – от специално жури и от гласовете […]

NEWS

Задължителен летен стаж за бакалаврите от специалност “Топлоенергетика и ядрена енергетика” в ТУ – София

Задължителната лятна практика в АЕЦ Козлодуй за бакалаврите от трети курс на специалността “Топлоенергетика и ядрена енергетика” ще се проведе в дните от 02 до 06 юли 2018 г.

NEWS

Конкурс за най-добър доклад за студенти и ученици в ТУ – София

Представянето на докладите на участниците в шестото издание на конкурса ще се проведе на 03.05.2018 г. от 10:30 часа в зала 2100а на Технически университет – София. Успех на всички студенти и ученици!

NEWS

СТИПЕНДИЯ от АЕЦ КОЗЛОДУЙ за бакалаври и магистри от Технически университет

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД стартира СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА за учебната 2017/2018 г.   Ще бъдат предоставени стипендии на 5 обучаващи се студенти в бакалавърска степен и 4 – в магистърска от Технически университет – София: – “Топлоенергетика и ядрена енергетика”  – 5 стипендии – “Ядрена енергетика”  – 2 стипендии – “Електроенергетика и електрообзавеждане” – 1 стипендия – “Автоматика, информационна и управляваща техника” – 1 стипендия   На […]

NEWS

Тридневен семинар на тема ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА (15.03.2017 – 17.03.2017 г.)

ПРОГРАМА ПРЕДСТАВЕНИ ДОКЛАДИ Катедра “Топлоенергетика и ядрена енергетика” към Технически университет – София и сдружение Български атомен форум за втора поредна година организират обучителни семинари на теми, свързани с ядрената енергетика.  Тази година семинарите ще ще бъдат обединени в едно общо събитие, на което ще се разгледат теми от различни области. Семинарът ще се проведе в […]

NEWS

Двуседмична преддипломна практика за студентите от специалност Ядрена енергетика в ТУ – София

  Студентските практики и стажове са неизменна част от обучението на студентите от бакалавърстака специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и магистърската „Ядрена енергетика”, изучавани в Технически университет – София. Благодарение на сътрудничеството между АЕЦ Козлодуй и ТУ – София, практиките са включени и в учебните планове на двете степени, а провеждането им на територията на АЕЦ „Козлодуй” […]

NEWS

Стипендия за магистри от специалност Ядрена енергетика от ТУ – София

Всяка година фондация “Евгений Балабанов”, с помощта на Български атомен форум, награждава най-изявените студенти от специалността “Ядрена енергетика”, изучавана в Технически университет – София, с парична стипендия. Тази година наградените стипендианти бяха четирима. Стипендията е една отлична възможност не само за подпомагане на обучението на студентите, но и за създаване на по-близък контакт между тях […]

NEWS

Тридневен обучителен семинар за студентите от специалности Ядрена енергетика

През учебната 2016-2016 година катедра “Топлоенергетика и ядрена енергетика”, със съдействието на Български атомен форум и фирмите от ядрения сектор, отново ще проведе обучителни семинари за студентите от всички курсове на специалностите “Топлоенергетика и ядрена енергетика” и “Ядрена енергетика” в Технически университет – София.    Тази година семинарите ще бъдат обединени в едно събитие, което […]

NEWS

Студентски стажове и практики

Техническият университет – София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики”, финансиран по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от […]