Двуседмична преддипломна практика за студентите от специалност Ядрена енергетика в ТУ – София

KZNPP
CR-440
RO
TG
sunset
CR-1000
TG10
TG_remove
TG_remove_2
АЕЦ
PlayPause
previous arrow
next arrow
 

Студентските практики и стажове са неизменна част от обучението на студентите от бакалавърстака специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и магистърската „Ядрена енергетика”, изучавани в Технически университет – София. Благодарение на сътрудничеството между АЕЦ Козлодуй и ТУ – София, практиките са включени и в учебните планове на двете степени, а провеждането им на територията на АЕЦ „Козлодуй” има значителен принос в подобряването на качеството на обучение, като едновременно с това спомага и за формирането на професионалната ориентация студентите.  

Тази година двуседмичната преддипломна практика на студентите от магистърския курс по “Ядрена енергетика” се проведе в дните 27.02 – 12.03 2017 г. и приключи успешно със защита на теми, разработени и представени от студентите.