За авторите

Предаване на докладЗа участие в конкурса предайте резюме на своята работа в обем до 2 страници. Темата трябва да попада в една от следните научни области:

 • Съвременни ядрени енергийни източници
 • Ядрената енергия и околната среда
 • Ядрената енергия като възобновяем източник на енергия
 • Приложения на ядрената техника
 • Медицинска физика
 • Физика на елементарните частици
 • Нови открития в ядрената физика
 • Ядрената енергия в България – днес и утре
 • Преработване и съхранение на радиоактивни отпадъци
 • Удължаване на срока на експлоатация на ядрени съоръжения
 • Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения


След като комисия прегледа предадените резюмета, ще получите отговор с евентуални препоръки и покана за устно представяне на финала на конкурса. Една седмица преди финала е необходимо да изпратите и файла със своята презентация.


Оценяващото жури класира докладите след устното представяне на финала.


Победителите от различните категории ще получат осигурено участие в научната конференция, организирана от Българско ядрено дружество, където ще могат да представят своя доклад и да го публикуват в пълен текст.


Готовите доклади можете да предадете като използвате онлайн формата за автори или като ги изпратите на адрес filipov@tu-sofia.bg.


За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към доц. К. Филипов на телефон 088 8601531 или електронна поща filipov@tu-sofia.bg.