Конкурс за най-добър доклад за студенти и ученици

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ при Енергомашиностроителен факултет на Технически университет – София проведе за шеста поредна година конкурс за най-добър научен доклад в областта на ядрената енергия и нейните приложения. В конкурса участват студенти и ученици, които имат интерес в тази област на науката и практиката.

Всички участници могат да получат помощ от преподавателите в катедрата както при избора на тема и разработването на своя доклад, така и при подготовката за представянето на финала на конкурса.

Тук можете да намерите докладите и презентациите на участниците от предходните издания на конкурса.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013