Конкурс 2018

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


Ученици

 1. Александър Лалов, Николай Боянов и Мелиса Иванова (ХІ клас – ПГЯЕ КОЗЛОДУЙ)
  Енергийно училище на бъдещето
   – презентация
 2. Божидара Панайотова (ХІ клас – 22 СУ СОФИЯ)
  Физика на елементарните частици – презентация
 3. Венислав Иванов (ХІІ клас – ПГЯЕ КОЗЛОДУЙ)
  Безопасна експлоатация на реактори ВВЕР
   – презентация
 4. Добромир Георгиев (ХІІ клас – ГПЧЕ ВАРНА)
  Приложения на ядрената техника
 5. Иван Златев (ХІІ клас – ПГМЕТ СЕВЛИЕВО)
  Преработване и съхранение на радиоактивни отпадъци
 6. Кристиана Стефанова (Х клас – 22 СУ СОФИЯ)
  Медицинска Физика
   – презентация
 7. Марко Кашов (ІХ клас – ПТГ Враца)
  Реактори от типа ВВЕР
 8. Стефан Петков (ІХ клас – ПАГ РУСЕ)
  Нови открития в ядрената физика
 9. Стефка Ковачева (Х клас – ПГК ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН)
  Ядрената енергия и околната среда – влияние на радиоактивността върху човечеството
 10. Стилиян Василев (ХІ клас – ПГМЕТ СЕВЛИЕВО)
  Приложение на ядрената техника
 11. Теодора Маркова (ХІІ клас – ГПЧЕ ВАРНА)
  Ядрената енергия в България – днес и утре
 12. Тодор Тодоров (ХІІ клас – ГПЧЕ ВАРНА)
  Ядрената енергия в България – днес и утре

Бакалаври (ІІ курс)

 1. Симона Митева и Иван Маринов
  Радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво – класификация и съхранение
   – презентация

Магистри

 1. Анатолий Митев
  Диагностични системи за реактори ВВЕР-1000
   – презентация
 2. Георги Владов
  Използване на образци-свидетели за оценка на остатъчния ресурс на АЕЦ Ккозлодуй
   – презентация
 3. Любомир Кандов
  Risk monitoring in Kozloduy NPP
   – презентация