Стипендия за магистри от специалност Ядрена енергетика от ТУ – София

Всяка година фондация “Евгений Балабанов”, с помощта на Български атомен форум, награждава най-изявените студенти от специалността “Ядрена енергетика”, изучавана в Технически университет – София, с парична стипендия. Тази година наградените стипендианти бяха четирима. Стипендията е една отлична възможност не само за подпомагане на обучението на студентите, но и за създаване на по-близък контакт между тях и бъдещите им работодатели.

Какво казва вестник “Стандарт”