МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ 2018

Като награда за доброто представяне, Български атомен форум предоставя на всички участници в студентския и ученически конкурс за най-добър доклад от областта на ядрените науки, както и на техните учители, възможността да участват в конференцията 

МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 

която ще се проведе от 6 юни до 8 юни 2018 г. във в.к. “Ривиера”, Варна.

Регистрация за участие в конференцията е прекратена!