МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ 2020

Като награда за доброто представяне, Български атомен форум предоставя на всички участници в студентския и ученически конкурс за най-добър доклад от областта на ядрените науки, както и на техните учители, възможността да участват в конференцията

МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

Конференцията ще се проведе от 10 до 12 юни 2020 г. във в.к. “Ривиера”, Варна.