Тридневен семинар на тема ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА (15.03.2017 – 17.03.2017 г.)

ПРОГРАМА

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКЛАДИ

Тридневен семинар

Катедра “Топлоенергетика и ядрена енергетика” към Технически университет – София и сдружение Български атомен форум за втора поредна година организират обучителни семинари на теми, свързани с ядрената енергетика. 

Тази година семинарите ще ще бъдат обединени в едно общо събитие, на което ще се разгледат теми от различни области. Семинарът ще се проведе в сградата на Риск Инженеринг в дните от 15 до 17 март 2017 г. Темите ще бъдат представени от лектори, представители на фирмите от ядрения сектор у нас, а студентите ще имат възможност както за участие в дискусии, така и за представяне на своите виждания по различни въпроси.

 

Теми, които ще бъдат дискутирани

 

1.      Материали, използвани в ядрената енергетика.

2.      Ядрен горивен цикъл – видове, усъвършенстване, икономика на горивния цикъл. Ядрени горива – развитие, съвременни горива, изисквания при експлоатацията и съхранението.

3.      Експлоатация на ядрени съоръжения – особености, изисквания към персонала, обучение.

4.      Влияние на човешкия фактор върху безопасната експлоатация на ядрените съоръжения. Управление на ядрените знания.

5.      Водохимични режими в ядрената енергетика – видове, влияние върху надеждната работа и безопасността.

6.      Ядрена безопасност –  методи за осигуряване и изследване. Системи за безопасност – основни принципи, съвременни тенденции, модернизиране на съществуващи съоръжения.

7.      Методи за изследване на ядрената безопасност – компютърно симулиране и натурни експерименти.

8.      Тенденции в съвременното реакторостроене – нови проекти, актуално строителство, ядрен синтез.

9.      Мястото на ядрената енергетика в социално-икономическата среда на България.

10.  Изчислителна механика на флуидите в ядрената енергетика.

11.  Ядрената енергетика и околната среда. Радиоактивни отпадъци.

12.  Ядрени аварии – история, развитие, предотвратяване и управление на тежки аварии. Термохидравлични анализи на работни и аварийни режими.

13.  Радиоактивни отпадъци – източници от енергетиката и промишлеността, видове отпадъци, управление и съхранение.

14.  Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения – методи, особености и затруднения, международен опит.

15.  Радиационна защита – въздействие на йонизиращите лъчения, методи за предпазване, защита на населението.